• FOLYAMATBAN GONDOLKODUNK!

  FOLYAMATBAN GONDOLKODUNK!

  Egy lokális fejlesztésnek is hatnia kell a globális eredményekre!

 • SZEMÉLYRE SZABOTTAN SZEMÉLYESEN

  SZEMÉLYRE SZABOTTAN SZEMÉLYESEN

  Gyakorlatias módszerekkel, valós ügyféleseteket vizsgálva!

 • TELEFONON A SALES VILÁGÁBAN

  TELEFONON A SALES VILÁGÁBAN

  Módszerek, hogy ne fázzunk a hideg hívásoktól!

 • AZ ÜGYFÉL SZOLGÁLATÁBAN

  AZ ÜGYFÉL SZOLGÁLATÁBAN

  Értékesítői kelléktár építése a szükséges mértékben!

 • BELSŐ ÜGYFÉLKEZELÉSI FOLYAMATRA ÉPÍTVE MINDENKINEK

  BELSŐ ÜGYFÉLKEZELÉSI FOLYAMATRA ÉPÍTVE MINDENKINEK

  Egyéni kompetenciafejlesztés a teljes operatív folyamatban!

 • MAI NAPIG TŰZKÖZELBEN

  MAI NAPIG TŰZKÖZELBEN

  Tapasztalt és nem tanult tudás átadása!

Képzési koncepció

A fejlesztési programjaim megközelítése

Visszatekintve az eddigi programjaim sikerességét igazoló tényezőkre, bátran kijelenthetem, hogy nem csupán egy elméleti anyag tartalmi mélysége lehet a fókuszpont.

Alapvetően abból a tényből kiindulva, hogy egy – átlagosan – 2 napos csoportos képzés sok pénzbe kerül, okot ad arra, hogy ne csak erre a 2 napra helyezzük a hangsúlyt, főleg ne egy „elméleti” képzésre.

Mi a megoldás?

Az általános, sematikus tartalmak, elméleti modellek és módszerek kizárása egy képzési projektből!

Elkerülhetetlen egy alapos előzetes felmérés a véglegesített program összeállítása előtt, és talán a legfontosabb hangsúly még a konkrét tréningen túl a képzés követési szakaszában is rejlik.

Ha pedig a tréning tematikai és metodikai elemeit vizsgáljuk meg, akkor a főszerepet a szükséges technikai tudásstrukturált kommunikációs eszközök és a helyzetgyakorlatok adják, melyek alapot biztosítanak a személyes visszajelzésekhez és az egyéni fejlesztési akciótervek elkészítéséhez ott és akkor!!!

Ez mind szükséges ahhoz, hogy a résztvevőket kimozdítsuk a megszokott komfort zónájukból, és a gyakorlati alkalmazhatóságra való rávezetéssel elkötelezetté tegyük őket az újonnan szerzett készségek alkalmazására.

Nézzük meg kicsit részletesebben az egyes lépéseket:

 

1.) Előzetes felmérés 

A fentiekben leírt személyre szabottság eléréséhez elengedhetetlen, hogy egy végleges tematika kialakítása előtt lefolytassunk egyeztető megbeszéléseket, felméréseket, melynek során további részletes információkat kapunk a résztvevőkről, ügyfélesetekről, fejlesztendő területekről.

Ennek eszközei lehetnek:

      személyes interjúk (vezetőkkel és résztvevőkkel),

      vezetői kiértékelő megbeszélések,

      csoportos értékelő workshop,

      on-the-job felmérés.


Az megvalósult felmérésekről miden esetben részletes írásbeli elemzés is készül.

2.) Megvalósítás (tréning esetében)

 • A programjaim során jellemzően 70% gyakorlati és 30% elméleti megközelítést alkalmazok.
   
 • Minden tréning egy „ismereti” gyakorlattal kezdődik, azaz a munkatársakkal kimondatom, hogy a téma az eredményességük szempontjából miért fontos és hol lehet fejlődési pont az aktuális témában. Megerősítést kapnak abban, hogy a legfontosabb hozzáadott érték nem a produktumban, hanem a személyes hozzáállásukban és tevékenységükben rejlik!
   
 • Iparág specifikus esettanulmányokon, valós ügyféleseteken keresztül beszéljük át, és rakjuk össze a szükséges, alkalmazható módszertant.
   
 • Ehhez én is, mint tréner behozom az általam tapasztalt "élménycsomagot", mint tanulási pontot.
   
 • Az elméleti tartalom is a megszokott kommunikációs tréningekkel szemben amikor csak lehetséges, egy struktúra alapján építi fel az eszköztárat, annak érdekében, hogy a tréning végén ne csak elkóborolt gondolatokban maradjon meg a résztvevők fejében a sok üzenet, hanem egy áttekinthető folyamat mentén bármikor könnyedén lekövethető legyen az.
   
 • Fontos szabály, hogy minden - a programjaim során felépített - módszertan, tudás, szabályrendszer integrálható kell, hogy legyen az ügyfélnél alkalmazott folyamatokba, protokollba.
   
 • Programjaim jellemzően ügyfél-diagnosztikai lap elkészítésével és egyéni akciótervezéssel záródik, ami a tréninget követően ad segítséget az új technikák gyakorlásához illetve a vezetői és/vagy tréneri követésekhez, visszamérésekhez.
   
 • Röviden összefoglalva a tematikai lépéseket:

-      1. elméleti blokk

-      Helyzetgyakorlat

-      Kiértékelő megbeszélés

-      2. elméleti blokk

-      Helyzetgyakorlat

-      Kiértékelő megbeszélés

-      Stb.

-      Egyéni akciótervezés

 

3.) Visszamérés 

A program megvalósítását követően az adott lehetőségekhez és szükséges lépésekhez igazodva teszek javaslatot a képzési program követésére.

Egy visszamérés legfontosabb célja, hogy képet kapjunk a képzési program által generált változásokról.

Ennek módszerei lehetnek:

- A vezető felkészítése a követésre (vezetői coaching),

- tréneri követés on-the-job módon,

- tréneri követés kiértékelő workshop keretében,

 

A tréner által készített visszamérésekről miden esetben részletes írásbeli elemzés készül!

Kapcsolat

Galamb András

Mob: +36-20/545-6756

E-mail: andras.galamb@sales-mentor.hu

web: www.sales-mentor.hu