Tréningek

A Tréner személye

Itt fontos megjegyeznem, hogy nem elhanyagolható az a tény, miszerint a tréner személye alapvetően meghatározza az együttműködés sikerét. Nem véletlen, hogy már a kapcsolatfelvételtől kezdve velem találkoznak az ügyfelek, így nagyon hamar kiderül, hogy szimpatikus vagyok, leszek-e a megrendelő számára.

Komplex látásmód

Egy értékesítési folyamat emberi erőforrás oldalról gyakran több szereplős, ahol már csak operatív szinten is sokszor több üzletág, osztály, részfeladatokat végző munkatárs nagyon komolyan függ egymástól, és az eredményeket nagyban befolyásolja az egymással kialakított kapcsolatuk.

Ezért –értelemszerűen minél több szereplő kerül közvetett vagy közvetlen kapcsolatba egy értékesítési rendszerrel - érdemes a fejlesztést is adott szinten és időben kiterjeszteni ezen munkatársakra.

Egyre inkább jellemző a megbízásaimra, hogy egy – egy alapozó tréninget megelőzően már lefolytatunk az ügyféllel néhány vezetői coachingot, illetve a tréninget követő szakaszban visszatérünk a vezetői fejlesztéshez, illetve más osztályokon dolgozó kollégák képzéséhez is.

De a képzések minden esetben értékesítéssel, ügyfélkezeléssel vannak kapcsolatban.

A tréning hossza

Tréningjeim jellemzően nem az 1 napos képzésről szólnak, hiszen csodát én sem tudok tenni.

Az ilyen tréningek – kerüljenek bármennyibe is - sokba kerülnek, hiszen az ebbe fektetett pénz soha nem térül meg.

Első együttműködésekre jellemző a következő koncepció követése:

1)   Előzetes felmérés a szükséges lépésekben

2)   2 napos képzés

3)   Visszajelző megbeszélés a vezetőkkel

4)   Követő fejlesztési lépések (itt már van, amit a vezetőnek kell megtennie a további tréneri munka mellett)

Kész tematika

A képzési koncepcióm jellemzően a gyakorlatiasságot preferálja, ami a számos helyzetgyakorlatok, valós ügyféleset feldolgozások miatt bár több időt igényel, azonban ez alapozza meg a hatékonyságát a programoknak.

Szignifikáns eredményváltozás a gyakorlati módszerek alkalmazás nélkül nem lehet elérni! 

A programok tematikai összeállítása és metodikai jellemzői minden esetben csak akkor határozhatóak meg, ha körvonalazódtak a fejlesztési célok, és ismert a képzési terület.

Személyes akcióterv

Általában minden tréninget végig kísér a személyes – résztvevők által elkészített - tanulási akcióterv, ami azért nagyon fontos, hogy megalapozzuk a „tréning utáni élet” lépéseit.

Jellemző képzési területek