Tréningek

A Tréner személye

Itt fontos megjegyeznem, hogy nem elhanyagolható az a tény, miszerint a tréner személye alapvetően meghatározza az együttműködés sikerét. Nem véletlen, hogy már a kapcsolatfelvételtől kezdve velem találkoznak az ügyfelek, így nagyon hamar kiderül, hogy szimpatikus vagyok, leszek-e a megrendelő számára.

Komplex látásmód

Egy értékesítési folyamat emberi erőforrás oldalról gyakran több szereplős, ahol már csak operatív szinten is sokszor több üzletág, osztály, részfeladatokat végző munkatárs nagyon komolyan függ egymástól, és az eredményeket nagyban befolyásolja az egymással kialakított kapcsolatuk.

Ezért –értelemszerűen minél több szereplő kerül közvetett vagy közvetlen kapcsolatba egy értékesítési rendszerrel - érdemes a fejlesztést is adott szinten és időben kiterjeszteni ezen munkatársakra.

Egyre inkább jellemző a megbízásaimra, hogy egy – egy alapozó tréninget megelőzően már lefolytatunk az ügyféllel néhány vezetői coachingot, illetve a tréninget követő szakaszban visszatérünk a vezetői fejlesztéshez, illetve más osztályokon dolgozó kollégák képzéséhez is.

De a képzések minden esetben értékesítéssel, ügyfélkezeléssel vannak kapcsolatban.

Folyamatban való gondolkodás

Soha nem a tréning definiálása a cél, hiszen az csupán egy eszköz.

A kitüzendő eredmények pontos meghatározása mint cél a legfontosabb. Ha ezt minden szereplő érti, akkor lehet elkezdeni tervezni a fejlesztés folyamatát a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

Egy fejlesztési folyamat lehet egszerűbb és összetetteb is attól függően, hogy honnal indulunk, és hová szeretnénk megérkezni.

Jellemzően az aláábi lépések mentén haladunk:

1)   Előzetes felmérés a szükséges lépésekben (meglévő körülmények pontosítása, rendelkezésre álló erőforrások beazonosítása, interjúk az érintettekkel)

2)   Koncepcionális képzési terv kialakítása, egyeztetése, pontosítása

3)   Képzési program, programok megtartása a koncepció szerint, közben ellenőrző lépések beiktatása szükség szerint

4)   Visszajelző, kiértékelő záró megbeszélés

Jellemző képzési területek